logo.gif (12653 bytes)
Iskanje nevarne kemične snovi
Kemijsko ime: Nevarnost:
Sinonim: Transportni razred:
UN število:
 

1. Pregled nevarne kemične snovi

2. Ukrepi

3. Tehnični podatki

4. Info

Iskanje nevarne kemične snovi:
 • nevarno kemično snov lahko poiščete po petih različnih kriterijih
 • ob izpisu najdenih nevarnih kemičnih snovi kliknite na želeno nevarno snov (hiperpovezava)
1. nivo - Pregled nevarne kemične snovi:
 • tukaj najdete osnovne podatke o nevarni kemični snovi z oznakami, opisi in simboli
 • ob kliku na simbol nevarnosti, transporta ali na identifikacijsko (Kemlerjevo) število se pojavi dodatno okno z opisi vseh osnovnih razredov nevarnosti, transporta ali vsa identifikacijska (Kemlerjeva) števila nevarnosti pri transportu
2. nivo - Ukrepi:
 • opisuje potrebne ukrepe ob nesreči z nevarno kemično snovjo
 • ukrepi so razdeljeni na opis nevarnosti, ki jo predstavlja nevarna snov za okolje in zdravje ljudi, na opis ukrepov za varnost ljudi, na opis ukrepov pri požaru in pri nudenju prve pomoči ponesrečencu
3. nivo - Tehnični podatki:
 • podaja tehnične informacije o nevarni kemični snovi s sliko nevarnostnega diamanta
 • ob kliku na nevarnostni diamant se pojavi dodatno okno z razlago diamanta
 • ob kliku na Standardna opozorila 'R' se pojavi dodatno okno z razlago stavkov() 'R'
 • ob kliku na Standardna obvestila 'S' se pojavi dodatno okno z razlago stavkov 'S'
 • ob kliku na nevarnosti za vode se pojavi dodatno okno z razlago razredov nevarnosti
4. nivo - Info:
 • je namenjen dodatnim informacijam o nevarni kemični snovi, ki jo lahko doda uporabnik baze nevarnih kemičnih snovi samo, če uporablja bazo nevarnih snovi lokalno
 • delo preko mreže ne omogoča dodajanje dodatnih informacij o nevarni kemični snovi