MORS MORS
Nevsnov

IZJAVA O AVTORSKIH PRAVICAH

Vse informacije in podobe v najširšem pomenu, objavljene na tem spletnem mestu, so avtorsko delo in zato že s svojim nastankom v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v osebne in nekomercialne namene. Vsakemu posameznemu uporabniku je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v enem, osebnem izvodu. Dokumenti in vsebine, objavljeni na teh spletnih straneh, se v nobenem primeru ne smejo kopirati, prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene. Dokumenti in vsebine, objavljeni na teh spletnih straneh, se lahko izjemoma reproducirajo izključno le v nekomercialne ali izobraževalne namene, pri čemer morajo biti ohranjene vse informacije o avtorjih in viru ter opozorila o zaščiti avtorskih ali drugih pravic. Če ti pogoji niso izpolnjeni, kopiranje avtorskih vsebin teh spletnih strani po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 68/08) ni dovoljeno. Uporabnikom je na njihovih spletnih straneh dovoljeno postaviti povezavo na te spletne strani. Ogledovanje in morebitno kopiranje vsebin teh spletnih strani pomeni avtomatično pristajanje na te pogoje.