BIO AGENSi

Pri vsakem sumu na prisotnost bioloških agensov se za vstop v nevarno obmoèje uporablja 3. stopnja zašèite (plinotesna kemièna zašèitna obleka z izolirnim dihalnim aparatom pod obleko)!

 

 

Iskanje
Imena
Žarišèa
Pomoè
 
 

iskanje

izraz